Plakat A2

Wykonaj czyn społeczny i wygraj festyn rodzinny dla Twojej miejscowości!

Wójt Gminy Puławy – Kamil Lewandowski zaprasza mieszkańców Gminy Puławy do wzięcia udziału w Konkursie „Na najlepszą inicjatywę społeczną”. Można na przykład posprzątać swoją miejscowość, wykonać prace naprawcze czy zorganizować imprezę integrującą lokalną społeczność. Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione przez specjalną komisję konkursową. Dla mieszkańców zwycięskiego przedsięwzięcia, zostanie zorganizowany profilaktyczny piknik rodzinny!

W Konkursie „Na najlepszą inicjatywę społeczną” mogą brać udział: sołectwa, jednostki organizacyjne, jednostki kultury, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty mające siedzibę na terenie Gminy Puławy oraz nieformalne grupy mieszkańców. Głównym celem konkursu jest aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Puławy oraz promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym do dnia 30.06.2022 r., będą przyjmowane zgłoszenia do Konkursu. W drugim etapie, odbędzie się realizacja zgłoszonych inicjatyw. Przedsięwzięcia będą musiały zostać zrealizowane w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. Wykonanie każdej zgłoszonej inicjatywy społecznej oceni specjalna komisja konkursowa. Pod uwagę będą brane m.in. wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców, ich zaangażowanie w jego realizację czy oryginalność i innowacyjność przedsięwzięcia. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda. Będzie nią profilaktyczny festyn rodzinny zorganizowany dla mieszkańców zwycięskiej inicjatywy społecznej.

Konkurs „Na najlepszą inicjatywę społeczną” odbywa się w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Puławy.

Regulamin Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną”

Karta zgłoszeniowa Konkursu do „Na najlepszą inicjatywę społeczną”

Klauzula RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku