Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (ul. Słonecznej) w miejscowości Góra Puławska

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107521L – UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 280,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

ZAKRES ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni
c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją
d) roboty ziemne
e) profilowanie i zagęszczanie podłoża
f) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym
g) oczyszczenie nawierzchni drogowych
h) skropienie nawierzchni emulsją
i) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
j) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
k) ścinanie poboczy mechanicznie
l) pobocza z kruszywa łamanego
ł) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: wrzesień 2014 r.
Wartość robót budowlanych: 62 394,32 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Marek Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów

{gallery}854{/gallery}