Wykonanie podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Borowej

inwestycje gminne baner

 

WYKONANIE PODŁÓG W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOROWEJ

Zakres wykonanych robót:

  1. rozbiórka podłóg drewnianych z oblistwowaniem,
  2. rozbiórka legarów,
  3. wykonanie wylewki betonowej,
  4. wykonanie warstwy samopoziomującej,
  5. ułożenie wykładziny homogenicznej PCV z wywinięciem na ściany.

Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2018 r.
Wartość robót budowlanych: 30 628,05

Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa „HURT – POL” Małgorzata Kluź, ul. Tartaczna 16 / 18B, 26 – 600 Radom