replacement lamp 1504460 1920

Wymienimy stare uliczne oprawy oświetleniowe na LED

Gmina Puławy pozyskała ponad 2,4 mln złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt Gminy Puławy znalazł się na 13 miejscu z ilością 96 punktów i został wybrany do dofinansowania.Wartość projektu ogółem wynosi 3 473 839,92 zł, z terminem realizacji do końca października 2022 roku.
W ramach realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 1 708 istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Puławy, poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem. Zastosowane zostaną nowoczesne oprawy wykorzystujące technologię LED, skonstruowane w taki sposób, by jak najefektywniej wykorzystywać strumień światła. Ponadto projekt zakłada zastosowanie kompleksowego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem poprzez autonomiczną regulację mocy w oprawach.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego
w Gminie Puławy.