e7c0584255fa6f2981e510285a9e9e4f XL

Wystąpienie Wójta Gminy Puławy podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury

7 maja br. Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, wraz z Zastępcą Panem Wójtem Kamolą uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, którego głównym tematem była sprawa Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego na Wiśle. Wójt miał możliwość przedstawienia aktualnej informacji na temat mostu, treść której mogą Państwo przeczytać poniżej. W posiedzeniu, oprócz 30 posłów uczestniczył także Pan Tadeusz Jarmuziewicz – Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz pracownicy resortu.

Przedmiotem prac Komisji były projekty ustawodawcze, zaproponowane przez różne ugrupowania sejmowe, które zmierzają do rozwiązania tej trudnej i ważnej dla całego regionu sprawy. Obecnie czekamy na dalsze prace ustawodawcze, których efektem byłoby przekazanie „starego mostu” w ręce innego zarządcy. Swoje wsparcie w tej kwestii zadeklarował m.in. Poseł Stanisław Żmijan – W-ce Przewodniczący Komisji Infrastruktury.

Przypomnijmy, że jest to kolejne z wielu spotkań i konferencji poświęconych sprawie „starego mostu”, w których uczestniczył Wójt Gminy Puławy, a były to m.in.

– Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Lubelskiego (Zemborzyce Dolne, 21 marca 2013 r.),

– posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (Lublin, 26 lutego 2013 r.),

– trzy konferencje „mostowe” w Urzędzie Gminy Puławy (ostatnia 27 grudnia 2012 r.),

– XXVI Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego (3 grudnia 2012 r.),

– Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

 

Pragnę przekazać najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności Panu Posłowi Jarosławowi Żaczkowi za życzliwość, wsparcie i ogromne zaangażowanie w rozwiązanie problemu Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego na Wiśle, których efektem było moje wystąpienie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. Fakt, że problem „starego mostu” stał się przedmiotem zaawansowanych prac parlamentarnych jest naszym wspólnym sukcesem, który daje nadzieję na szybkie i owocne rozstrzygnięcie tej trudnej kwestii. Z całego serca dziękuję!

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy

Pobierz treść wystąpienia Wójta Gminy Puławy – Sejm RP, 7 maja 2013 r.