pelet

Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych (ogrzewanych drewnem, gazem LPG lub olejem)

Od dzisiaj (21 września 2022r.) można składać do GOPS wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974).

Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych (ogrzewanych drewnem, gazem LPG lub olejem)