65fbfc5ecfc0a6046c2852dadf3c2834 M

XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej: teatrzyk i spotkanie z Mają Wolny

Zapraszamy na imprezy, które odbędą się w najbliższy czwartek w ramach XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej. O godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej, wystąpi Teatrzyk Pierwszego Kontaktu w spektaklu “Grające drzewko”. O godz. 17.00 zapraszamy do Gminnej Biblioteki w Górze Puławskiej na spotkanie z pisarką i podróżniczką Mają Wolny.Temat przewodni to: Wokół “Jasności” – chrześcijanin, a wyzwania ekologiczne XXI wieku. Udział w imprezach jest bezpłatny.

 

Organizatorzy XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej:

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współpracy: Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej, Parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej

XIX DKCH – zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Puławy w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.