be1456d58c660771448ef8d6f9c381d2 XL

XV miejsce Gminy Puławy w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017

Gmina Puławy zajęła 15. miejsce wśród 213 gmin województwa lubelskiego, które zostały poddane ocenie w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017.

Ranking przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. 

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Lubelszczyzny. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Każda z gmin została oceniona w oparciu o 11 obiektywnych wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.