zakaz kąpieli

Zakaz kąpieli!

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) informuję, iż na terenie Gminy Puławy nie funkcjonuje kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

Wszystkie obszary wodne (art. 2 pkt 1 ww. ustawy) na terenie Gminy Puławy, są objęte zakazem kąpieli. Zakaz ten dotyczy rzeki Wisły i rzeki Wieprz oraz pozostałych płynących i stojących wód śródlądowych.

Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa przez osoby przebywające nad wodą, a w szczególności przez opiekunów dzieci i młodzieży.

                                                                                                             Wójt Gminy Puławy

                                                                                                         (-) Krzysztof Brzeziński

Telefon alarmowy 112

Policja 997

Straż Pożarna 998

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 508 131 415