spotkanie z Panem Zbigniewem Kielbem

Zapraszamy na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kiełbem

W imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kiełbem poświęcone najnowszej książce autora pt. “Straceni, przywróceni pamięci. Oficerowie Wojska Polskiego i funkcjonariusz Policji Państwowej związani z 2. Pułkiem Saperów Kaniowskich – ofiary Zbrodni Katyńskiej”.

Spotkanie odbędzie się 19 października 2023 r. (czwartek), godz. 17.00  w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej, ul. Ogrodowa 18 (wejście do biblioteki od strony boiska szkolnego).

Po spotkaniu będzie można bezpłatnie otrzymać niniejszą publikację wraz z dedykacją jej autora. Ilość egzemplarzy jest ograniczona. Zapraszamy!

Dzięki wydaniu tej publikacji – realizacji projektu – udało się przede wszystkim ocalić od zapomnienia przerwane życiorysy tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli swój najcenniejszy dar – życie. Temu ocaleniu służy opracowany projekt Żołnierze 2. Pułku Saperów Kaniowskich – ofiary Zbrodni Katyńskiej. Jego celem jest trwałe upamiętnienie 45 ofiar Zbrodni Katyńskiej związanych w różny sposób z tą formacją inżynieryjną i zarazem Puławami, w których stacjonowała ta formacja w latach 1921-1939. Zakłada on również bezpłatne przekazanie publikacji Straceni, przywróceni pamięci do rożnego typu bibliotek, placówek naukowo-badawczych i edukacyjnych – zarówno lokalnych, jak i krajowych. Pozostały nakład książki zostanie przekazany uczestnikom spotkań autorskich, na których będą prezentowane efekty zrealizowanego projektu.

Więcej informacji:

Publikacja została sfinansowana ze środków prywatnych wydawcy pana Bartłomieja Mazura. Honorowy patronat nad publikacją objęło Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA Nakład 1000 egz.

AUTOR PUBLIKACJI

Zbigniew Kiełb – Urodził się w 1980 r. w Puławach. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – historyk. Autor, współautor oraz redaktor 173 publikacji, w tym autor 15 książek: Zarys historii 2. Pułku Saperów Kaniowskich (2008), Między dwoma brzegami… O historii mostów puławskich w latach 1792-2008 (2009), Przerwane życiorysy… Listy katyńskie osób związanych z Puławami i powiatem puławskim oraz Dęblinem do roku 1939 (2010), Puławy ponad czasem (2012), Herby urzędników polskich i litewskich na monetach oraz liczmanach emitowanych w latach 1479-1707 (2015), To nasze Puławy. 110. rocznica nadania Puławom praw miejskich 1906-2016 (2016), 100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach 1916-2016 (2016), Władysław Szczypa i jego bój o Niepodległą (2018), „Zapomniany” kaniowczyk ppłk Stanisław Magnuszewski 295 (1888-1968) (2018), Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2. Pułku Saperów Kaniowskich (2021), Historia w monetach zapisana. Numizmaty z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym (2021), Puławy dawniej i dziś. 115. rocznica nadania Puławom praw miejskich 1906-2021 (2021), Dzieje kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach fotografią pisane (2021), Pamięci powstańców z lat 1863-1864 w 160. rocznicę wybuchu insurekcji styczniowej (2023) oraz tej niniejszej Straceni, przywróceni pamięci (2023). Kurator 41 i współautor 8 wystaw dotyczących historii Puław oraz nauk pomocniczych historii. Od 2007 r. bada dzieje 2. Pułku Saperów Kaniowskich. Brał udział w przywróceniu obchodów święta pułkowego tej formacji, której poświęcił część zaprojektowanej Kaplicy Historycznej, w jej byłym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Inicjator i współautor pamiątkowych tablic poświęconych puławskim saperom, poległym i pomordowanym w latach 1939-1945. Za swoją dotychczasową działalność został odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Pro Patria, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Uhonorowany Medalem Uznania przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Medalem Pamiątkowym Prawda i Pamięć Warszawskiej Rodziny Katyńskiej oraz odznaką pamiątkową 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów. Honorowy Członek Stowarzyszenia Lubelska Rodzina Katyńska. Laureat II miejsca o Laur Centralnego Okręgu Przemysłowego w Kielcach za rekonstrukcję munduru ppłk. Stanisława Magnuszewskiego. Zdobywca statuetki Ikara, przyznanej przez Bibliotekę Miejską w Puławach za pasję w dokumentowaniu dziejów miasta Puławy. Człowiek Roku Puław i powiatu puławskiego 2013 w plebiscycie gazety Wspólnota Puławska. Nominowany do tytułu Człowieka Roku Lubelszczyzny 2015, w plebiscycie gazety Dziennik Wschodni w kategorii Społecznik – zajął w nim II miejsce. Adiunkt w Muzeum Czartoryskich w Puławach, gdzie prowadzi dział Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta.