Czyste powietrze

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.  Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 marca 2022 r. o godzinie 17.00, w świetlicy wiejskiej w Klikawie.

Podczas spotkania zostaną omówione ogólne wymogi programu i warunki uzyskania dotacji. Będzie też możliwość skorzystania z pomocy w wypełnieniu wniosku o uzyskanie dofinansowania oraz sprawdzenia wysokości możliwej do uzyskania dotacji. Zapraszamy także do Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który mieści się w Puławach przy ul. Lubelskiej 5, tel. 81 4586130, mail: srodowisko@um.pulawy.pl Punkt ten prowadzony jest na mocy porozumienia pomiędzy gminą Miasto Puławy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie  www.czystepowietrze.gov.pl