Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gołąb

radosna szkola

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna Szkoła”

ZAKRES PROJEKTU

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gołąb (gmina Puławy) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:

– przygotowanie terenu
– ułożenie nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej na podbudowie
z kruszyw kamiennych oraz piasku o pow. 290m2
– dostawę i montaż urządzeń:

  • zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej: dwie wieże z pomostem tunelowym, zestaw przeplotni linowych, zjeżdżalnia oraz trzy różnorodne wejścia,
  • urządzenie sprawnościowe: linaria typu pajęczyna oraz siatka wykonana z liny oraz skałka wspinaczkowa
  • dwie huśtawki wahadłowe dwuosobowe z różnorodnymi siedziskami,
  • huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu gniazdo,
  • linarium stożek
  • huśtawka wagowa
  • dwa bujaki na sprężynie,

– montaż ławek, kosza na odpady i tablicy informacyjnej
– wykonanie trawnika o pow. 210m2
– ogrodzenie placu zabaw

Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2014 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 180 086,23 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu „Radosna Szkoła” – 50% kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw
Wykonawca robót: „NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym
Nadzór inwestorski: Stanisław Krzowski

{gallery}817{/gallery}