Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zarzecze

radosna szkola

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna Szkoła” 

ZAKRES PROJEKTU 

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zarzecze (gmina Puławy) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:

– przygotowanie terenu
– ułożenie nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej na podbudowie
z kruszyw kamiennych oraz piasku o pow. 170m2
– dostawę i montaż urządzeń:

  • zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej: cztery wieże z trzema rodzajami wejść, dwie zjeżdżalnie, pomost tunelowy, rura strażacka 
  • huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu gniazdo
  • kółko i krzyżyk
  • bujak sprężynowy 

– montaż ławki, kosza na odpady i tablicy informacyjnej
– wykonanie trawnika o pow. 70m2
– ogrodzenie placu zabaw

Termin realizacji: sierpień 2014 r.

Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 114 000,00 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu „Radosna Szkoła”: 57 250,00 zł 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DREWNOGRÓD”, Podzamcze, ul. Źródlana 14, 26-065 Piekoszów
Nadzór inwestorski: Stanisław Krzowski 

{gallery}792{/gallery}