e4559044766b9b537a51a03a16c9872a XL 1030x683 1

Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym załączniku lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert