48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym załączniku lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy.

Ogłoszenie