Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

SP52432018KL_zaproszenie_komisja