Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

SP52412019KL_zaproszenie_do_komisji