b5632518d9b8cb91d6ddf29b0018a2ac M

Zaproszenie na spotkanie dotyczące przebiegu projektowanej trasy S12 na terenie Gminy Puławy

Wójt Gminy Puławy zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Puławy na spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu wariantów nowej trasy S12, które odbędzie się 10 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Leokadiowie.

Celem spotkania będzie wypracowanie wniosków dotyczących rozwiązania istniejących problemów, wynikających z planowanego przebiegu drogi S12, w celu ich przekazania odpowiednim podmiotom m.in. projektantowi i inwestorowi.

Z wariantami przebiegu trasy można zapoznać się na stronie internetowej: http://s12-radom-pulawy.pl