Ulotka przyjmiemy do pracy

Zapytaj o pracę

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jest inicjatorem programu aktywizacji rynku pracy pod nazwą „Zapytaj o pracę”, będącym odpowiedzią na napływ uchodźców z Ukrainy. Pracodawcy mogą pobrać ze strony internetowej specjalną naklejkę i oznaczyć swój zakład, przedsiębiorstwo, firmę w celu okazania chęci natychmiastowego zatrudnienia takiego pracownika.

Powszechnie identyfikowany znak będzie jasnym drogowskazem dla osób z Ukrainy nie potrafiących poruszać się w realiach polskiego rynku pracy, które samodzielnie zdecydują się na znalezienie zatrudnienia. Uchodźcy otrzymają informację o tym, że w miejscach z takim znakiem znajdują się dla nich oferty pracy, natomiast pracodawcy przez kampanię promocyjną w mediach i współpracę z organizacjami otoczenia biznesu otrzymają możliwość dostępu do tego typu materiałów oraz poprzez dedykowaną projektowi stronę internetową samodzielnego wydruku znaków.

Więcej informacji: www.zapytajoprace.wup.lublin.pl