1d78dab465011a17861883fe75b60c35 XL

Zarządzenie Wójta Gminy Puławy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (…) w 2016 roku

1d78dab465011a17861883fe75b60c35 XL

Zarządzenie Nr 233/2016