Budowa gazociągu

Zawiadomienie o terminie protokolarnego opisu stanu nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych

Zawiadomienie o terminie protokolarnego opisu stanu nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych związanych z budową gazociągu relacji Gustorzyn – Wronów.

Zawiadomienie

Wzór pełnomocnictwa

Wzór oświadczenia

Informacja pozyskiwania danych 1

Informacja pozyskiwania danych 2