Zmiana terminu uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

w związku z uchwałą nr VI/24/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy informujemy, że od 1 lipca 2015 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 20 – tego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Oznacza to, że termin wniesienia opłaty za miesiąc lipiec upływa dnia 20 lipca 2015 r. Analogicznie za miesiące kolejne termin mija 20 – tego dnia danego miesiąca.

W dalszym ciągu opłatę należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, przypisane właścicielowi nieruchomości.

Opłatę nadal można uiścić za kilka miesięcy z góry.