5778877be1a35482f319be586a4e5dc3 M

Zwycięstwo w wyborach samorządowych – list gratulacyjny Dyrektora SPZOZ w Puławach

List gratulacyjny dla Krzysztofa Brzezińskiego w związku z wyborem na stanowisko Wójta Gminy Puławy na kadencję 2014-2018 od Dyrektora SPZOZ w Puławach.