tulips 2068692 1920

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wszystkim pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składamy serdeczne życzenia oraz wyrazy wdzięczności i uznania dla Waszej codziennej, niełatwej pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
Wasi podopieczni to osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, nierzadko doświadczone chorobami, samotnością, starością i ubóstwem. Dziękujemy Wam za poświęcenie i serce, jakie wkładacie w swoją pracę, życząc jednocześnie wiele wytrwałości, cierpliwości i otwartości na potrzeby bliźnich. Życzymy, aby pomoc niesiona na co dzień potrzebującym, była dla Państwa źródłem satysfakcji, poczucia zawodowego spełnienia oraz ludzkiej życzliwości.