20170311 dzien soltysa zyczenia facebook i strona www

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z Gminy Puławy pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pracy na rzecz środowiska lokalnego. Życzymy dobrej, owocnej współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i władzami Gminy Puławy. Niech codzienna praca będzie zawsze doceniana i owocuje ludzką przychylnością i życzliwością.

Życząc wszystkiego co najlepsze pozostajemy z wyrazami szacunku: Dorota Osiak – Przewodnicząca Rady Gminy Puławy oraz Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy.