wfośigw 1

Azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2018 r.

Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławyjest dotowana na podstawie umowy nr 210/2018/D/OZ z dnia 15.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest i jest w całości finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2015 r.

Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławyjest dotowana na podstawie umowy nr 210/2015/D/OZ z dnia 22.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfośigw 1        nfośigw 1

         

 

 


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2013 r.

Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy”jest dotowana na podstawie umowy nr 210/2013/D/OZ z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

         wfośigw 1nfośigw 1