Utworzenie izby edukacji w miejscowości Borowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Utworzenie izby edukacji w miejscowości Borowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w […]

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w […]

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Niebrzegów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Niebrzegów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów, objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze gminy Puławy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze gminy Puławy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 […]

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klikawa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klikawa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w […]

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Puławy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Puławy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową […]

Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w ramach […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w miejscowości Gołąb

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w miejscowości Gołąb” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i […]

III Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „III Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 […]

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Góra Puławska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Góra Puławska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego pomocą finansową […]

I Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „I Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska (gmina Puławy)” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala (gmina Puławy)” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – […]