I Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „I Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska (gmina Puławy)”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi poprzez zorganizowanie festynu połączonego z promocją walorów lokalnego produktu.

ZAKRES PROJEKTU

  • wynajęcie sceny z nagłośnieniem i oświetleniem,
  • występy zespołów muzycznych i ludowych,
  • zakup nagród dla uczestników konkursów,
  • obsługa imprezy,
  • druk 100 egz. plakatów promujących imprezę.

Termin realizacji: 1-3 lipiec 2011 r.
Wartość całkowita: 39 444,60 zł
Koszty kwalifikowalne: 30 653,27 zł
Pomoc finansowa w ramach PROW: 21 457,28 zł