755a09762452d6eb5c314d532540d319 M

Oferta współpracy dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy sklepy i punkty usługowe do włączenia się do programu Owocnej Karty Dużej Rodziny 3+.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU „OWOCNA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+?

Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie funkcjonowania Programu. Ze zgłoszeniem do Programu mogą więc wystąpić nie tylko jednostki budżetowe Gminy Puławy, ale również instytucje i podmioty zewnętrzne, komercyjne. Wszyscy Partnerzy Programu otrzymują specjalne plakaty oraz naklejki promujące Kartę, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie, w miejscach świadczenia swoich usług. Logo lub nazwa Partnera zostają zamieszczona na stronie internetowej www.gminapulawy.pl oraz www.gops.pulawy.pl

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU?

  • firma lub instytucja przystępująca do Programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców poprzez współpracę z Urzędem Gminy Puławy
  • Partner akcji staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z Karty oraz zainteresowanych osób, poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych na stronie www.gminapulawy.pl oraz www.gops.pulawy.pl
  • udział w Programie stwarza możliwość poszerzenia grona nowych klientów i pozyskiwanie stałej klienteli,
  • Partner zostaje oznaczony specjalnym plakatem lub naklejką Programu „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”.


JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGARMU?

Wszystkich, którzy chcą zostać Partnerami Programu, dla których ważne jest zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji ulg i zwolnień.

Chętnych do przystąpienia do programu uprzejmie prosimy o dostarczenie bezpośrednio do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach lub przesłanie na adres mailowy wypełnionej DEKLARACJI, w której zawarte będą dane firmy oraz wykaz proponowanych ulg i rabatów dla dużych rodzin z terenu Gminy Puławy. Po otrzymaniu deklaracji Pracownik Ośrodka nawiąże z Państwem kontakt w celu dalszych uzgodnień.

O wszelkich kwestiach dotyczących przystąpienia do programu Owocnej Karty Dużej Rodziny 3+ można porozmawiać z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

Kontakt:

tel. 81 889 05 19

e-mail: owocnakarta.gops@op.pl

Wierzymy, że wspólnie możemy realnie wspomóc
rodziny 3+ z terenu naszej gminy.

Deklaracja przystąpienia (PDF)

Deklaracja przystąpienia (WORD)