Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Polesie

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZEGMINNEJ NR 107514L W MIEJSCOWOŚCI POLESIE NA ODCINKU 486 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 486 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) wzmocnienie podbudowy na przepuście c) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni d) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową […]

Dostawa i montaż przenośnej sceny wraz z akcesoriami na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gołębiu

  DOSTAWA I MONTAŻ PRZENOŚNEJ SCENY WRAZ Z AKCESORIAMI NA WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŁĘBIU   ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Dostawa i montaż następujących elementów scenicznych: podest sceniczny o wymiarach 1x2m – 12 szt., poręcz sceniczna o długości 2m – 5 szt., poręcz sceniczna o długości 1m – 4 szt., nogi teleskopowe do podestów o wysokości […]

Budowa ogrodzenia stadionu w Górze Puławskiej

  WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU W GÓRZE PUŁAWSKIEJ Długość ogrodzenia: 160,00 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) wykonanie i montaż ocynkowanej bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych b) montaż słupków ogrodzeniowych ocynkowanych c) wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego powlekanego Termin realizacji: listopad – grudzień 2013 r. Wartość wykonanych robót budowlanych: 17 057,49 zł […]

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Gołąb

  BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty ziemne b) układanie kabli i przewodów uziemiających c) montaż słupów oświetleniowych, wysięgników rurowych i opraw oświetleniowych – 3 kpl. d) badanie linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej Termin realizacji: wrzesień – listopad 2013 r. Wartość […]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łęka

  BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107493L W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA NA ODCINKU OD KM 0 + 585,00 DO KM 1 + 399,83 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 815 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe – wytyczenie w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza, b) mechaniczne usunięcie warstwy humusu, c) […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Długa w miejscowości Góra Puławska

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107522L – UL. DŁUGIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1170 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 1170 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 – 6,3 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, b) roboty remontowe – frezowanie […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kowala

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107494L W MIEJSCOWOŚCI KOWALA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 570 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 570 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową d) wykonanie […]

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pachnowola

  WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PACHNOWOLA Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość odcinka drogi: 510 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, b) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, c) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw […]

Budowa drogi gminnej – ul. Wiśniowa w miejscowości Gołąb wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej

  BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107480L – UL. WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 845 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 655,0 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,5 m – 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych b) roboty ziemne c) profilowanie i zagęszczenie […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Puławy w miejscowościach Borowina oraz Gołąb (ul. Zamojska)

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWINA (DZIAŁKA NR EWID. 6884) ORAZ GOŁĄB (UL. ZAMOJSKA) ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (działka nr ewid. 6884) w miejscowości Borowina (gmina Puławy) na odcinku długości 315 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 315 m […]

Odprowadzenie wód opadowych do ziemi w miejscowości Góra Puławska

  ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH DO ZIEMI W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Zakres inwestycji: Wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Krzywe Koło w miejscowości Góra Puławska wraz z systemem odprowadzenia do ziemi poprzez studnie chłonne. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) roboty ziemne c) […]

Wykonanie podłogi z płytek gresowych w budynku OSP w miejscowości Skoki

  WYKONANIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH W BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI SKOKI Powierzchnia posadzki: 130,00 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) rozebranie posadzek z płytek i skucie posadzki betonowej b) gruntowanie podłoża c) posadzki z płytek gresowych d) cokoliki z płytek gresowych e) osadzenie listew wykańczających Termin realizacji: czerwiec 2013 r. Wartość wykonanych robót budowlanych: 11 […]