Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap II

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap I

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – eksploatacja piasku

Treść projektu i załącznika jest dostępna do pobrania poniżej.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Tekst zmiany studium gminy Puławy wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.