Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy „Ujęcie Pachnowola”

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej: Projekt uchwały Rady Gminy Puławy MPZP Ujęcie Pachnowola Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy MPZP Ujęcie Pachnowola Rysunek MPZP Ujęcie Pachnowola Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap II

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap I

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – eksploatacja piasku

Treść projektu i załącznika jest dostępna do pobrania poniżej.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Tekst zmiany studium gminy Puławy wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.