Urząd

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Projekt oraz załączniki dostępne są do pobrania poniżej.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt MPZP – eksploatacja piasku

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Projekt MPZP – eksploatacja piasku

Zał. 1.1. Klikawa

Zał. 1.2. Kowala

Zał. 1.3. Polesie

Zał. 1.4. Kol.

Góra Puławska

Zał. 1.5. Kochanów

Zał. 1.6. Skoki

Zał. 1.7. Góra Puławska – połączone

Zał. 1.8. Gołąb

Zał. 1.9. Gołąb

Zał. 1.10. Opatkowice

Zał. 1.11. Góra Puławska

Zał. 1.12. Bronowice

Zał. 1.13. Pachnowola

Zał. 1.14. Łęka