Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej. Pobierz załącznik: OBWIESZCZENIE_mpzp

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia dostępna do pobrania poniżej.

Jednostkowa zmiana miejscowego MPZP Gminy Puławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Puławy, dnia 17.12.2013 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY  o przystąpieniu do sporządzenia: 1. „Jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy” 2. Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w opracowania Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]