OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października […]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY Wójta Gminy Puławy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY Wójta Gminy Puławy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 oraz art. 40 ustawy […]

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej. Pobierz załącznik: OBWIESZCZENIE_mpzp

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia dostępna do pobrania poniżej.

Jednostkowa zmiana miejscowego MPZP Gminy Puławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Puławy, dnia 17.12.2013 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY  o przystąpieniu do sporządzenia: 1. „Jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy” 2. Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w opracowania Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]