Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy

Projekt „Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Cel ogólny – zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury turystycznej. Cel szczegółowy – rozwój i poprawa jakości istniejącej sieci szlaków turystycznych, poprzez wyznaczenie nowych miejsc odpoczynku przy […]

Młodzieżowy Turniej Piłkarski "Małe Euro 2012"

Projekt pn. Młodzieżowy Turniej Piłkarski „Małe Euro 2012” został zrealizowany w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem projektu była promocja […]

Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej

Projekt „Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej   Cel główny – zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego, rozwój produktów turystycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów-Puławy_Kazimierz Dolny” jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą. Cele szczegółowe – zapoznanie […]

Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy

Projekt „Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej   Cel ogólny –  zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego oraz promocja i rozwój produktów turystycznych gminy Puławy. Cel szczegółowy – rozbudowa funkcji informacji turystycznej w gminie Puławy, poprzez […]

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych, modernizacji, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji sanitarnej w ramach Projektu Nr 1/LPK/IUT/2012 pn: „Izba Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej”

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu projektu Nr […]

Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych, modernizacji, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji sanitarnej w ramach Projektu Nr 1/LPK/IUT/2012 pn: „Izba Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej”

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej   W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu projektu […]