Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych, modernizacji, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji sanitarnej w ramach Projektu Nr 1/LPK/IUT/2012 pn: „Izba Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej”

swiss banner

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu projektu Nr 1/LPK/IUT/2012pn: „Izba Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, modernizacji, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji sanitarnej dokonano wyboru następującej oferty:

PROBATUS Anna Zawadzka-Wyroślakul. Młynki 3A, 24-320 Poniatowa
za cenę ofertową brutto: 56580,00 zł.

Protokół z wyboru oferty dostępny jest do pobrania poniżej.

Pobierz protokół