Podsumowanie projektu "Gmina Puławy bez przemocy"

Od września do listopada br. Gmina Puławy realizowała projekt pod nazwą „Gmina Puławy bez przemocy”. Działanie to służyło profilaktyce i zapobieganiu przemocy wśród młodzieży i było wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu w szkołach […]

Projekt "Gmina Puławy bez przemocy"

Miło nam poinformować, że w okresie IX –XII 2014 roku Gmina Puławy realizowała będzie Projekt „Gmina Puławy bez przemocy”. Jest to zadanie publiczne wspierane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjów w Górze […]

Profilaktyka poprzez teatr dla najmłodszych

Kolejną propozycją programu profilaktycznego, obejmującym zagadnienie tolerancji, przyjaźni i koleżeństwa dedykowany został przedszkolakom i klasom I – III ze szkół podstawowych naszej Gminy. Bajka „Wyprawa po skarb” to historia Jeża i Liska. Nasi bohaterzy wyruszyli w podroż pełną niebezpieczeństw. Muszą pokonać rzekę pełną piranii, wspinają się na szczyt góry, na której śpią żarłoczne orły, podróżują […]

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne

Szanowni mieszkańcy Gminy Puławy Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim. Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, […]

Doznajesz przemocy, lekarz ma obowiązek ci pomóc

Bardzo często lekarz jest tą osobą, która jako pierwsza dowiaduje się o przemocy w rodzinie. Pacjenci zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami , które mogą świadczyć o doznawaniu przemocy w rodzinie. Ci którzy doświadczają przemocy ze strony najbliższych, zazwyczaj nie wiedzą, że zgodnie z prawem mogą oczekiwać pomocy m. in. w gabinecie lekarskim.    […]

Przystępujemy do badań ankietowych „Młodzi i substancje psychoaktywne 2014”

Od 10 kwietnia 2014 r. w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Puławy  w ramach udziału gminy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzone będą badania ankietowe„Młodzi i substancje psychoaktywne 2014” Łącznie przebadanych zostanie 100 uczniów z klas V podstawówki i 100 uczniów klas II gimnazjum. W szkołach podstawowych badanie będzie miało za zadanie zweryfikowanie przekonań i […]

Gmina Puławy bierze udział w kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014”

Działalność kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 oparta jest na atrakcyjnych pakietach skomponowanych z profesjonalnych materiałów profilaktyczno – edukacyjnych. W ciągu 13 lat istnienia kampanii z przekazem ZTU dociera już do 3/4 miast i gmin w Polsce! Zachowaj Trzeźwy Umysł jest najbardziej rozpoznawalną kampanią profilaktyczno – edukacyjną  realizowaną przez szkoły w całej Polsce. Kolorowe, nietuzinkowe materiały […]

Wniosek do Ministerstwa Polityki Społecznej na program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy” Edycja 2014.

Gmina Puławy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Osłonowego. W tym roku aplikujemy o Priorytet IV – czyli udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem Projektu jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Gmina Puławy liczy blisko 12 […]

Projekt edukacyjny „Inny czyli Jaki?”

W marcu zakończyła się realizacja projektu profilaktycznego dla starszych klas Szkół Podstawowych w Gminie. Projekt edukacyjny „Inny czyli Jaki?”  – to warsztaty prowadzone przez trenerów mówiące o stereotypach, uprzedzeniach i wykluczeniach. Poruszał on problem akceptacji i szacunku dla „innych” w grupie. Pokazał dzieciom mechanizmy powstawania konfliktów na tym tle i sposoby na wypracowanie pokojowych zachowań. […]

Zakup sprzętu sportowego

Na wniosek Pana Prezesa Klubu Sportowego „Hetman” Gołąb dotyczącego wsparcia finansowego realizacji zajęć sportowo rekreacyjnych dla młodzików młodszych, objętych opieką instruktorską klubu, oraz na wniosek opiekunów świetlicy wiejskiej w Borowej – Skokach z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina zakupiła sprzęt sportowy tj. kompletny strój piłkarski dla całej drużyny z Gołębia oraz stół do […]

Ferie z profilaktyką w Publicznym Gimnazjum w Zarzeczu

Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie z gimnazjum w Zarzeczu spotykali się z nauczycielami na zajęciach powtórzeniowych, konsultacjach indywidualnych, zajęciach przygotowujących do konkursów oraz doskonalących umiejętności interpersonalne. Młodzież uczestniczyła w profilaktycznych warsztatach psychoedukacyjnych, pod hasłem „W grupie czuję się bezpieczniej”. Podczas zajęć uczestnicy mogli wyraźniej dostrzec i głębiej zrozumieć nie tylko własne i cudze motywy, ale […]

Ferie z profilaktyką w Szkole Podstawowej Zarzeczu

W ramach akcji „Ferie z profilaktyką 2014”, we współpracy z Inspektorem ds. patologii społecznych Panem Andrzejem Turlewiczem i dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy Puławy, w Szkole Podstawowej w Zarzeczu uczniowie klas I-VI mieli możliwość uczestniczenia w plastycznych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych. Zamiast siedzieć w domu przed telewizorami, czy monitorami komputerów mogli spędzić czas w sposób twórczy […]