Informacje dla mieszkańców

Urząd Gminy Puławy 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 4 tel. (81 )887 41 21, (81) 889-05-25 Godziny pracy: Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 Andrzej Turlewicz – Inspektor ds. Patologii Społecznych Godziny pracy: Poniedziałek: 9:00 – 13:00 Wtorek: 9:00 – 15:00 Środa: 9:00 -13:00 Piątek: 9:00 – 15:00 telefon: (81) 889-05-45, kom. 512-379-783     GDZIE […]

Programy profilaktyczne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Puławy na rok 2015 – pobierz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puławy na lata 2011 – 2015 – pobierz     Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Puławy – 2014 – pobierz