96cba9244d7f9076720df00586971bd0 XL

Podsumowanie projektu "Gmina Puławy bez przemocy"

Od września do listopada br. Gmina Puławy realizowała projekt pod nazwą „Gmina Puławy bez przemocy”. Działanie to służyło profilaktyce i zapobieganiu przemocy wśród młodzieży i było wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu w szkołach gimnazjalnych naszej gminy cyklu warsztatów, pogadanek, prelekcji dotyczących przemocy rówieśniczej i sposobu rozwiązywania konfliktów. Ważnym działaniem w każdej szkole były „Pikniki profilaktyczne”, podczas których odbywały się spektakle profilaktyczne połączone z dramą. Tematyka przedstawianych scenek dotyczyła codziennych relacji i życia w szkole oraz zgłaszanych przez uczniów problemów dotyczących doświadczania przemocy. Uczniowie pod czujnym okiem profesjonalnych aktorów przedstawili krótkie formy teatralne.

W dalszej części pikników odbyły się zajęcia integracyjno – sportowe, w przerwie dzieci posiliły się przygotowanym posiłkiem. Każdy uczestnik zajęć otrzymał pakiet edukacyjno informacyjny, w skład którego wchodziły m.in. przybory szkolne oraz kamizelki odblaskowe, które pomogą dzieciom bezpiecznie wrócić po zmroku do domu. W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny pod tytułem „Gmina Puławy bez przemocy”. Konkurs miał pomóc rozwinąć umiejętności plastyczne wśród młodzieży i propagować zdrowy styl życia bez przemocy. Nagrodzone prace znalazły się na plakatach, które mieszkańcy Gminy mogą oglądać w instytucjach użyteczności publicznej gminy i powiatu. Nazwiska laureatów zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Puławy. Projekt objął swoim zasięgiem ok. 300 uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli.

Przy tej okazji pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dyrekcjom szkół, nauczycielom, pedagogom i psychologom szkolnym współpracującym przy realizacji projektu.

 

j