Programy profilaktyczne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Puławy na rok 2015pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puławy na lata 2011 – 2015pobierz

 


 

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Puławy – 2014pobierz