dyplom

Zasłużeni dla Gminy Puławy

Podczas „Spotkania z Kolędą”, które odbyło się 19 stycznia w Gołębiu, zostały wręczone kolejne statuetki i akty nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puławy”. Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie promocji, wyróżnienie zostało nadane Panu Bogdanowi Gowinowi. Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie działalności społecznej, wyróżnienie zostało nadane Panu Czesławowi Luzarowi, Władysławowi Bąkale i Krzysztofowi Duni. Wyróżnienia tradycyjnie zostały wręczone przez Dorotę Osiak – Przewodniczącą Rady Gminy Puławy oraz Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy. Organizatorami Spotkania z Kolędą był Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu oraz Koło nr 9 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

 

17 grudnia 2019 r. Rada Gminy Puławy podjęła uchwałę nr XI/95/19 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puławy”. Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie oświaty, kultury, nauki i sztuki wyróżnienie zostało nadane m.in. księdzu Markowi Kucharskiemu. Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie promocji, wyróżnienie zostało nadane Panu Bogdanowi Gowinowi. Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie działalności społecznej, wyróżnienie zostało nadane Panu Czesławowi Luzarowi, Władysławowi Bąkale i Krzysztofowi Duni.

 

Sylwetki Zasłużonych dla Gminy Puławy

Bogdan Gowin

Bogdan Gowin jako mieszkaniec Gołębia i były sołtys, od wielu lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Przez dwie kadencje był gospodarzem Sołectwa. Zawsze bardzo mocno angażował się w życie wsi. Włączał się w wiele inicjatyw społeczno-kulturalnych organizowanych na terenie całej Gminy Puławy. Był inicjatorem działań związanych z ekologią i dbaniem o czystość otoczenia. Razem z innymi członkami Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, podjął się renowacji przydrożnych kapliczek. Ceniąc pamięć poległych i zasłużonych dla Ojczyzny, brał również udział w odnawianiu zabytkowych pomników na cmentarzu, na dworcu kolejowym i w centrum Gołębia. Od 2012 r. Bogdan Gowin jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Gołębia. Uczestniczy we wszystkich jego działaniach: m.in. przy porządkowaniu terenów leśnych, okolic rzeki Wisły, Bierze aktywny udział w wernisażach, wystawach czy innych uroczystościach.

Czesław Luzar

Czesław Luzar przez wiele lat był radnym Rady Gminy Puławy. W latach 1989-1998 sprawował funkcję członka Zarządu Gminy, przewodniczący komisji budżetowej. W latach 2006-2018 Radny Gminy z miejscowości Gołąb. Inicjator utworzenia Społecznego Komitetu Gazyfikacji rejonu Gołębia. Dzięki jego olbrzymiemu zaangażowaniu udało się wybudować rurociąg wysokiego ciśnienia o długości 10,5 km (w dużym stopniu w czynie społecznym mieszkańców), następnie stację redukcyjną, a potem sieć uliczną gazu średniego ciśnienia w miejscowościach Wólka Gołębska, Gołąb, Borowina, Matygi, Borowa, Skoki. Można bez krzty przesady powiedzieć, że jest ojcem gazyfikacji rejonu Gołębia.

Czesław Luzar brał aktywny udział w opracowaniu koncepcji:

  • wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Puławy;
  • modernizacji i rozbudowy szkoły w Gołębiu wraz z salą gimnastyczną;
  • zagospodarowania centrum miejscowości wraz z budową parkingu.

Jego fachowa wiedza i merytoryczne uwagi pozwoliły na efektywne wykonanie tych inwestycji. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca społeczna w Towarzystwie Przyjaciół Gołębia i wyzwalanie aktywności innych mieszkańców, za które to działania otrzymał medal pamiątkowy województwa lubelskiego.

Prace wykonane pod kierunkiem Czesława Luzara to:

  • prace przy pomniku z 1920 r. w centrum Gołębia – podniesienie pomnika na wykonany fundament, odbudowa elewacji, wykonanie opaski z kostki brukowej, odnowienie ogrodzenia;
  • renowacja pomnika na cmentarzu parafialnym, poświęconego pomordowanym w czasie II wojny światowej mieszkańców Bałtowa;
  • renowacja figurki na ul. Pocztowej w Gołębiu od strony Wisły;
  • odzyskanie płytek z wymienianej posadzki w kościele, dzięki czemu można było wykonać posadzkę w Domku Loretańskim.

Czesław Luzar bardzo mocno angażuje się w organizację corocznych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, gdzie jest jednym z sędziów i fundatorem nagród. Jego Modele okrętów wzbudzają powszechny zachwyt i zdobyły wiele cennych nagród. Czesław Luzar prowadził społecznie zajęcia z kołem modelarskim, służąc radą i pomocą uczęszczającym na zajęcia dzieciom.

Władysław Bąkała

Władysław Bąkała w latach 1984-2018 (łącznie 34 lata!) pełnił funkcję radnego Gminy Puławy. Dzięki temu jest jednym z radnych o najdłuższym stażu. Dodatkowo w latach 1996-2002 pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Puławy. Władysław Bąkała aktywnie włączał się w pracę różnego rodzaju komitetów. Od 1990 r. był członkiem komitetów:

  • budowy gazu,
  • budowy wodociągu,
  • budowy kanalizacji.

Dzięki zaangażowaniu Władysława Bąkały udało się wybudować rurociąg wysokiego ciśnienia o długości 10,5 km. Powstała także stacja redukcyjna, a potem sieć uliczna gazu średniego ciśnienia w miejscowościach Wólka Gołębska, Gołąb, Borowina, Matygi, Borowa, Skoki. W latach 2006-2010 oraz 2014-2018 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Puławy. Władysław Bąkała działa społecznie na rzecz mieszkańców Wólki Gołębskiej, Niebrzegowa i Niecieczy. Pracuje także we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wólka Gołębska. Bezinteresownie pomaga i udziela wsparcia mieszkańcom Wólki Gołębskiej.

Krzysztof Dunia

Krzysztof Dunia w latach 2006-2018 pełnił funkcję sołtysa Niebrzegowa. W swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności może pochwalić się wieloma sukcesami. Dzięki jego zaangażowaniu, udało się zmodernizować drogę prowadzącą przez Niebrzegów. Zmodernizowano wiele dróg gruntowych między posesjami sołectwa. Zainicjował kursowanie autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji „Puławy” do Niebrzegowa. Angażował się przy montażu wiat przystankowych. Wspierał budowę i modernizację lamp oświetleniowych. Społecznie wykonywał wiele prac, w tym wykopania stawu przy remizie. Krzysztof Dunia bezinteresownie udziela pomocy i wsparcia mieszkańcom sołectwa Niebrzegów i przyczynia się do integracji jego mieszkańców.

Rada Gminy Puławy przyznała jeszcze jedno wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Puławy”. Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie oświaty, kultury, nauki i sztuki wyróżnienie zostało nadane księdzu Markowi Kucharskiemu, który odebrał statuetkę i akt nadania podczas spotkania opłatkowego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Górze Puławską. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

17 marca 2011 r. Rada Gminy Puławy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżniania „Zasłużony dla Gminy Puławy”, które nadawane jest jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia mające duże znaczenie dla Gminy Puławy i jej mieszkańców. Do tej pory wyróżnienie zostało przyznane 36 osobom.