Przystępujemy do badań ankietowych „Młodzi i substancje psychoaktywne 2014”

Od 10 kwietnia 2014 r. w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Puławy  w ramach udziału gminy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzone będą badania ankietowe„Młodzi i substancje psychoaktywne 2014” Łącznie przebadanych zostanie 100 uczniów z klas V podstawówki i 100 uczniów klas II gimnazjum. W szkołach podstawowych badanie będzie miało za zadanie zweryfikowanie przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych. Badając młodzież gimnazjalną, ankieterzy skupią się na pomiarze zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz problemie dostępności tych substancji. Wspólne z pedagogami szkolnymi wybrano metodę przeprowadzenia badań, którą będzie kwestionariusz elektroniczny dostępny na module ankietowym lub wersja papierowa. Badania w każdej z placówek oświatowych zostaną przeprowadzone do 30 czerwca 2014 roku.

W celu dokonania ewaluacji w 2015 roku badania powtórzone zostaną analogicznie w VI klasach szkoły podstawowej i III klasach gimnazjum. Wyniki badań zostaną wykorzystane przy planowaniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz podczas opracowywania strategii rozwoju gminy.