Profilaktyka poprzez teatr dla najmłodszych

Kolejną propozycją programu profilaktycznego, obejmującym zagadnienie tolerancji, przyjaźni i koleżeństwa dedykowany został przedszkolakom i klasom I – III ze szkół podstawowych naszej Gminy.

Bajka „Wyprawa po skarb” to historia Jeża i Liska. Nasi bohaterzy wyruszyli w podroż pełną niebezpieczeństw. Muszą pokonać rzekę pełną piranii, wspinają się na szczyt góry, na której śpią żarłoczne orły, podróżują po pustyni pozbawionej wody, wkraczają do krainy Trolli, które żądają okupu za przejście po ich terytorium. W wyniku nieporozumienia ich przyjaźń zostaje poddana próbie. Bajka porusza zagadnienie przyjaźni. Pokazuje zalety współpracy, ale również konsekwencje samotnych działań w trudnych sytuacjach.

Spektakl zwraca uwagę na to, jak ważne jest uważne słuchanie swojego rozmówcy. Podkreślenie jak ważny jest szacunek we wzajemnych relacjach. Uczciwość i siła, słowa przepraszam.

Historię bohaterów aktorzy opowiadają łącząc różne style „teatru dla dzieci”. Od tradycyjnych aktorów przebranych w pluszowe zwierzątka po przez teatr kukiełkowy aż po modernistyczny teatr multimedialny. Wychodząc naprzeciw nowemu odbiorcy, jakim jest obecne pokolenie, w widowisku włączane jest dużo bodźców, których oczekuje od nas dzisiejszy mały widz. Bajka przedstawiona została wartko, z zaskakującymi zwrotami akcji, dźwięki, multimedia, teatr cieni, czyli to coś, co zaintrygowało przez 35min w skupieniu uwagi, nawet u najbardziej żywiołowych małych widzów.
Z pomocą bajki trenerzy zaprezentowali tygodniowy program działań poświęcony kształtowaniu i rozwijaniu wśród dzieci pozytywnych wzorców zachowań związanych z przyjaźnią.
Program obejmował:
1. Prezentację bajki na terenie szkoły.
2. Omówienie przez nauczyciela z dziećmi przekazu bajki w oparciu o otrzymany konspekt zajęć.
3. Praca samodzielna dzieci przez okres 5 dni w oparciu o otrzymane karty pracy służące odnotowywaniu swoich pozytywnych zachowań (bycie miłym, pozyskanie przyjaciela, używanie „czarodziejskich”
słów etc.)
4. Prezentacja swoich sukcesów przez dzieci w dowolnej formie: plastycznej, literackiej, teatralnej, fotograficznej.
5. Pochwała opisowa udzielana każdemu dziecku z osobna na forum grupy przez nauczyciela. Wpis pochwały do pracy ucznia, tak by możliwe było pokazanie jej najbliższym w domu.
6. Prezentacja prac dzieci w klasie, w szkole np. formie gazetki ściennej, sprawozdania na szkolnej stronie internetowej.

Przedstawiony spektakl i warsztaty bardzo podobały się najmłodszym odbiorcom i nauczycielom we wszystkich szkołach i przedszkolach. Mamy nadzieję, że efekty przedstawione w zajęciach będą szybko widoczne w codziennym życiu.