Projekt edukacyjny „Inny czyli Jaki?”

W marcu zakończyła się realizacja projektu profilaktycznego dla starszych klas Szkół Podstawowych w Gminie. Projekt edukacyjny „Inny czyli Jaki?”  – to warsztaty prowadzone przez trenerów mówiące o stereotypach, uprzedzeniach i wykluczeniach. Poruszał on problem akceptacji i szacunku dla „innych” w grupie. Pokazał dzieciom mechanizmy powstawania konfliktów na tym tle i sposoby na wypracowanie pokojowych zachowań. Zajęcia prowadzone były w formie przedstawienia krótkich scenek w wykonaniu trenerów poruszając tematykę uprzedzeń, rozmów i dyskusji na temat omawianego problemu, poprzez działania teatralne – pacynki i tworzenie scenek w którym agresja i odrzucenie zastępowane było szacunkiem do drugiego człowieka i jego poglądów. Rozmowy na temat poszukiwania alternatywnych zachowań wobec osób odrzuconych, modelowanie poprzez historię – metaforę.  Z rozmów z pedagogami szkolnymi wynika, że dzieci mają problemy z akceptacją odmiennych sprawności ruchowych, różnych statusów materialnych, różnych środowisk pochodzenia, niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej lub brakiem akceptacji oryginalnej osobowości. Zgłoszone problemy były tematem zajęć warsztatowych. Warsztaty przeprowadzone w tej grupie wiekowej dają największe szanse na zmianę postaw, sposobu myślenia dzieci a ograniczone do małych grup podnosiły poziom zaufania do siebie i osób prowadzących. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci i wysoką oceną merytoryczną pedagogów.