Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych, modernizacji, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji sanitarnej w ramach Projektu Nr 1/LPK/IUT/2012 pn: „Izba Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej”

swiss banner

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu projektu Nr 1/LPK/IUT/2012 pn: „Izba Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

– Program „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”,

zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego robót budowlanych, modernizacji, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji sanitarnej.

 

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2013 r.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Barankiewicz, tel. 600 679 657; e-mail: zbychbar@o2.pl

Dokumentacja zmówienia dostępna do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót budowlanych

Przedmiar robót elektrycznych

Przedmiar robót sanitarnych

Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji elektrycznej