Młodzieżowy Turniej Piłkarski "Małe Euro 2012"

Projekt pn. Młodzieżowy Turniej Piłkarski “Małe Euro 2012” został zrealizowany w ramach Programu “EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu była promocja marki trójkąta turystycznego Nałęczów – Kazimierz Dolny – Puławy na poziomie regionalnym i krajowym.

Celem szczegółowym było zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz promocji subregionu poprzez organizację turnieju sportowego w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

Wnioskodawcą oraz liderem projektu była Gmina Żyrzyn, a partnerami wspierającymi gminy: Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów, Nałęczów oraz Kazimierski Ośrodek Kultury.

Termin realizacji projektu: kwiecień – czerwiec 2012 r.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na oficjalnej stronie internetowej: www.maleeuro2012.pl