herb

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy „Ujęcie Pachnowola”

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej:

Projekt uchwały Rady Gminy Puławy MPZP Ujęcie Pachnowola

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy MPZP Ujęcie Pachnowola

Rysunek MPZP Ujęcie Pachnowola

Prognoza oddziaływania na środowisko