Urząd

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – eksploatacja piasku

Treść projektu i załącznika jest dostępna do pobrania poniżej.

Projekt MPZP – eksploatacja piasku

Prognoza oddziaływania na środowisko