4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863 XL

Odprowadzenie wód opadowych do ziemi w miejscowości Góra Puławska

 

inwestycje gminne baner 2

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH DO ZIEMI W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA

Zakres inwestycji:

Wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Krzywe Koło w miejscowości Góra Puławska wraz z systemem odprowadzenia do ziemi poprzez studnie chłonne.

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
b) roboty ziemne
c) rurociągi i uzbrojenie (studnie chłonne 5 szt., osadniki szlamu 2 szt., kanały z rur PCV)
d) próby wodne szczelności kanałów rurowych
e) formowanie i zagęszczenie skarpy, wzmocnienie geowłókniną
f) odtworzenie nawierzchni z płyt, chodników, krawężników

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2013 r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 255 132,63 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDIMER” sp. z o.o., Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24 – 110 Puławy
Nadzór inwestorski: Janusz Piechnat