III Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „III Święto Truskawki – festyn w miejscowości Góra Puławska”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI

Podnoszenie jakości życia mieszkańców, ich aktywizacja i integracja poprzez zorganizowanie festynu połączonego z promocją walorów lokalnego produktu.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmował:

W ramach przygotowania imprezy:

  • wynajem sceny plenerowej,
  • zapewnienie profesjonalnego oświetlenia estradowego wraz z pełną obsługą techniczną,
  • zapewnienie nagłośnienia estradowego wraz z pełną obsługą techniczną,
  • wynajem barierek zabezpieczających scenę oraz zaplecze techniczno-organizacyjne.

W ramach obsługi imprezy:

  • wynajem i serwis przenośnych sanitariatów,
  • zapewnienie usługi sprzątania terenu imprezy po każdym z zakończonych dni imprezy,
  • zapewnienie profesjonalnej ochrony uczestników imprezy.

W ramach promocji imprezy:

  • produkcja i emisja spotu radiowego.

Termin realizacji: czerwiec 2013 r.
Wartość projektu: 27 796,77 zł
Koszty kwalifikowalne: 22 499,00 zł
Pomoc finansowa w ramach PROW: 17 999,20 zł

Galeria zdjęć znajduje się w zakładce „Truskawkowy Raj”.