Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze gminy Puławy

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze gminy Puławy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI

Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze gminy Puławy w celu promowania obszaru w kierunku rozwoju turystyki.

ZAKRES OPERACJI

1. Opracowanie layoutu graficznego przewodnika wraz z bannerem na stronę internetową i reklamą internetową.
2. Wykonanie zdjęć.
3. Wykonanie zdjęć lotniczych.
4. Wykonanie panoram wirtualnych.
5. Nagrania wideo wraz z montażem.
6. Usługa informatyczna – wykonanie przewodnika.
7. Przygotowanie koncepcji przewodnika w nawiązaniu do istniejących produktów turystycznych.

Termin realizacji: marzec – sierpień 2014 r.
Wartość projektu: 11 562,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 9 400,00 zł
Pomoc finansowa w ramach PROW: 7520,00 zł

Owocnie nad Wisłą - Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy